Knjige u izdanju KBF-a


Bog, jezik i vjera
Kreposti i bogoštovlje
Epistolografija u rimskoj književnosti
Abeceda mladih BiH
Katolička Crkva u Makedoniji kroz povijest
Jakovljeva poslanica: prijevod i komentar
Katalog župa i nazadovanje katoličkog elementa u Bosni i Hercegovini u XVII. stoljeću
Nadbiskup Stadler i financije – Gradnje, nekretnine, poslovi
Učitelji mudrosti govore

Učitelji mudrosti govore

25,- KM

U siječnju 2021. u izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba iz tiska je izašla knjiga Mauricea Gilberta pod naslovom „Učitelji mudrosti govore“. Prevoditelji na hrvatski jezik su izv. prof. dr. Dubravko Turalija, profesor na Katedri Svetog Pisma SZ i doc. dr. Hrvoje Kalem, profesor na Katedri fundamentalne teologije. Knjiga je, pored uvoda i zaključka, podijeljena na pet poglavlja koja obrađuju: Knjigu Izreka, Knjigu o Jobu, Knjigu Propovjednikovu (Kohelet), Knjigu Sirahovu i Salomonovu mudrost.

More info →
Vrhbosanska mjesna Crkva i njezin kardinal
Život, ljudi i običaji u Bibliji

Život, ljudi i običaji u Bibliji

25,- KM
Author:
Genre: Radovi

Knjiga predstavlja život i običaje biblijskih ljudi. Donijeti su prikazi iz svakodnevnog života ljudi koji su živjeli tisućama godina prije nas, a kojima se Bog u svojoj providnosti objavio i izabrao da budu njegov narod.

More info →
Karizmatski pokret. Nada ili možda nešto drugo za Katoličku Crkvu

Karizmatski pokret. Nada ili možda nešto drugo za Katoličku Crkvu

25,- KM
Author:
Genre: Radovi

Krajem listopada, u  izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba, iz tiska je izašao knjiga doc. dr. sc. Marinka Perkovića naslovljena „Karizmatski pokret. Nada ili možda nešto drugo za Katoličku Crkvu“.

More info →
Križni put dijaloga i ekumenizma

Križni put dijaloga i ekumenizma

50,- KM
Author:
Genre: Radovi

Krajem listopada, u  izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba, iz tiska je izašla knjiga prof. dr. sc. Nike Ikića naslovljena „Križni put dijaloga i ekumenizma“. Autor je o knjizi napisao: „Katolički bogoslovni fakultet je poput zjenice oka Vrhbosanske nadbiskupije i cijele metropolije. U kulturnom i geografskom, povijesnom i religijskom smislu smješten je na razmeđu zapadne i istočne civilizacije, na prostoru na kojem se susreću različite vjere, kulture i nacionalnosti. Upravo je to idealan okvir i pravi izazov ove mjesne Crkve za istinskim i iskrenim dijalogom te za duhovnim, konkretnim, životnim ekumenizmom. Ova mjesna Crkva može biti most zajedništva, a njezin Katolički bogoslovni fakultet motor dijaloga i sveza jedinstva.“

More info →
Što kršćani trebaju znati o muslimanima radi međusobnog poštovanja?

Što kršćani trebaju znati o muslimanima radi međusobnog poštovanja?

15,- KM
Author:
Genre: Varia

Krajem listopada, u  izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba, iz tiska je izašao prijevod knjiga Maurica Borrmansa, ABC per capire i Musulmani (Torino: Edizioni San Paolo, 2007.) Knjigu je preveo je profesor emeritus dr. sc. Mato Zovkić pod nazivom Što kršćani trebaju znati o muslimanima radi međusobnog poštovanja?

More info →
THIS IS NOT HOW TO DO IT
Uvod u društveni nauk Crkve
Oprost i pomirenje. Krilatice lišene sadržaja?
Arhitektura problema um-tijelo

Arhitektura problema um-tijelo

20,- KM
Author:
Genre: Radovi

Sredinom studenoga, u  izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba, iz tiska je izašao knjiga doc. dr. sc. Pavla Mijovića naslovljena „Arhitektura problema um-tijelo“.

More info →
Nasilje u etničkim sukobima. Etika otpora, odgovornosti i oprosta
Isusove parabole – slike o kraljevstvu Božjem

Isusove parabole – slike o kraljevstvu Božjem

25,- KM
Author:
Genre: Radovi

Autor nudi zainteresiranim čitateljima egzetsko-teološko tumačenje Isusovih parabola kako su zapisane u Markovu, Matejevu i Lukinu evanđelju. Autor u 26 poglavlja istražuje ne samo što je dotična parabola značila u vrijeme Isusova povijesnog djelovanja među Židovima Palestine nego i što nama današnjim kršćanima treba značiti.

More info →
Sveta Zemlja

Sveta Zemlja

35,- KM

Treće, promijenjeno izdanje vodiča po Svetoj Zemlji svećenika Darka Tomaševića, namijenjeno svim hodočasnicima, ali i ostalim znatiželjnicima.

More info →
Pravda u BH društvu
Vjera i kultura
Vrijeme lomova: katolici jugoistočne Hercegovine od 10. do početka 17. stoljeća
Za slobodu stvoreni

Za slobodu stvoreni

25,00 KM

Zbornik radova objavljen povodom 70 godina života i 35 godina profesorskog djelovanja profesora dr. Tomislava Jozića.

More info →
Prema moralnoj svetosti
Zlo nasilja u etničkim sukobima. Poraz moralno-povijesnog imperativa: Nikad više
Od izbora mudrih misli do izvora mudrosti
Jakov Markijski
Odabir građe za digitalizaciju periodike Katoličkog bogoslovnog fakulteta  u Sarajevu
Kršćanski latinisti
Posvetiteljska služba Crkve
PETROVSKA SLUŽBA, stijena jedinstva i kamen spoticanja

PETROVSKA SLUŽBA, stijena jedinstva i kamen spoticanja

20,00 KM

Povijesno-teološki, biblijsko-dogmatski i ekumenski pogledi

More info →
Prijatelju koji ne vjeruje
Iskustvo svećeničkog poziva u Bosni od 1963. do 2013. godine

Iskustvo svećeničkog poziva u Bosni od 1963. do 2013. godine

25,00 KM
Author:
Genre: Radovi

Autobiografija mons. dr. Zovkića kroz povijesni tijek Vrhbosanske nadbiskupije posljednjih pedeset godina

More info →
Krunoslav Stjepan Draganović – svećenik, povjesničar i rodoljub
Teološke tribine 2014. na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu
Metodološke upute za pisane radove na teološkim učilištima

Metodološke upute za pisane radove na teološkim učilištima

10,00 KM
Author:
Genre: Varia

Knjiga je podijeljena u 9 poglavlja: govori se o dijelovima pisanog rada, o kraticama koje se koriste u teologiji, o interpunkciji, korištenju velikih slova, kurziva i navodnika, o citiranju, pisanju bilješki u knjigama i periodici, o bibliografiji, donosi se i usporedba kako pisati podnožne bilješke a kako bibliografiju na kraju knjige, kao i primjeri koji format koristiti u pisanim radovima.

More info →
Stjepan Tomašević (1461.-1463.) – slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva

Stjepan Tomašević (1461.-1463.) – slom srednjovjekovnoga Bosanskog Kraljevstva

18,00 KM

Zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 11. i 12. studenoga 2011. godine u Jajcu.

More info →
Vremenita dobra i vremenita dobra u Crkvi
Mladi vrhbosanske nadbiskupije u Godini vjere

Mladi vrhbosanske nadbiskupije u Godini vjere

30,00 KM
Author:
Genre: Radovi

Laički pokreti u službi nove evangelizacije.

More info →
Sveta Zemlja. Povijesno – duhovni pratitelj

Sveta Zemlja. Povijesno – duhovni pratitelj

30,00 KM

Drugo, promijenjeno izdanje vodiča po Svetoj Zemlji svećenika Darka Tomaševića, namijenjeno svim hodočasnicima, ali i ostalim znatiželjnicima.

More info →
Zakonita uporaba sile u učenju Ivana Pavla II.

Zakonita uporaba sile u učenju Ivana Pavla II.

20,00 KM
Author:
Genre: Radovi

Traženje novog pristupa za razrješenje međunarodnih sukoba.

More info →
Znanstveni uvod u Bibliju

Znanstveni uvod u Bibliju

25,00 KM

Prijevod pojedinih dijelova knjige "The New Jerome Biblical Commentary"

More info →
Teologija sakramenata “Gorući grm” sakramentalne milosti
Božji narod

Božji narod

30,00 KM
Author:
Genre: Priručnici

II. Knjiga Zakonika kanonskog prava; kanoni 204 - 746 s komentarom

More info →
Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka

Tvoja riječ nozi je mojoj svjetiljka

35,00 KM

Zbornik radova objavljen povodom 70 godina života i 32 godine profesorskog djelovanja na Katoličkom bogoslovnom fakultetu u Sarajevu profesora mr. sc. Bože Odobašića.

More info →
Jakovljeva poslanica u Bibliji i Crkvi

Jakovljeva poslanica u Bibliji i Crkvi

25,00 KM

Izdavači ove knjige su Hrvatsko biblijsko društvo i Katolički bogoslovni fakultet u Sarajevu. Knjiga, na 312 stranica, donosi 10 članaka gdje se obrađuju pojedine teme vezane uz Jakovljevu poslanicu. Ova knjiga je plod tridesetogodišnjeg zanimanja prof. Zovkića za Jakovljev spis. Treba reći da su pojedina poglavlja već objavljena u različitim zbornicima i časopisima, dok ima i pojedinih poglavlja koja do sada nisu objavljivana.

More info →
Kompendij katoličke pneumatologije, mariologije i eshatologije
Osnove novozavjetnoga grčkog jezika
120. obljetnica Bogoslovije

120. obljetnica Bogoslovije

20,00 KM

Znanstveni skup povodom obilježavanja 120. obljetnice organiziranog filozofsko-teološkog studija na Vrhbosanskoj katoličkoj bogosloviji

More info →
Teološka poruka u dijalozima Knjige o Tobiji
Prema moralnoj zrelosti
Poslužitelj Isusa Krista među poganima

Poslužitelj Isusa Krista među poganima

30,00 KM
Author:
Genre: Radovi

Knjiga prof. dr. Mate Zovkića „Poslužitelj Isusa Krista među poganima“: egzegetsko-teološke studije o Pavlu, izašla u nakladi Vrhbosanske katoličke teologije u njenom nizu radovi, a iz tiska je izašla pred kraj 2008. godine i u njoj je skupljeno 18 članaka profesora Zovkića koji su podijeljeni u tri cjeline. Većina od ovih članaka je već objavljivana u raznim teološkim časopisima (osim dva rada), a ovdje su sabrani u jednu cjelinu.

More info →
Prilog teologiji ljudskog napretka
U službi riječi i Božjeg naroda: Zbornik radova u čast mons. dr. Mati Zovkiću
Ivan Šarić – vrhbosanski nadbiskup
Philosophia fundamentali s Josipa Stadlera
Čovjek pred objavom Boga
Teološke tribine 2004.
Teološke tribine 2002. – 2003.
Učiteljica života
Ekumenske studije i dokumenti
Kršćanstvo kasne antike
Slaviti crkvenu godinu
Isus u evanđelju po Luki
J. J. Strossmayer i crkveno, kulturno i nacionalno jedinstvo
Obnova redovne crkvene hijerarhije u Bosni i Hercegovini i pitanje pravnog uređenja župa (1881. – 1883.)
Na tragovima odgovornosti
Mi i oni

Mi i oni

20,00 KM
Author:
Genre: Radovi
Temelji teološke etike
Društvena teološka etika
Josip Stadler, život i djelo.

Josip Stadler, život i djelo.

RASPRODANO

Zbornik radova međunarodnih znanstvenih skupova o dr. Josipu Stadleru, održanih od 21. do 24. rujna 1998. u Sarajevu i 12. studenoga 1998. u Zagrebu prigodom 80. obljetnice smrti prvoga vrhbosanskoga nadbiskupa.

More info →
Međureligijski dijalog u BiH
Katolička crkva na području današnje banjalučke biskupije do invazije Turka
Eshatologija
Komentar evanđelja i Djela apostolskih
Život u službi riječi – Čedomil Čekada
Stoljeće Vrhbosne 1887. – 1987.
Crtajte granice ne precrtajte ljude
Isusove paradoksalne izreke
Vrhbosanska katolička bogoslovija (1890. – 1990.)
Duhovnost prezbiterske službe
Teološke teme
Kršćanstvo srednjovjekovne Bosne
Josip Stadler. Prilozi za proučavanje duhovnog lika prvog vrhbosanskog nadbiskupa
Svećenikova pastirska služba
Uloga svećenika u liturgiji
Tisuću godina Trebinjske biskupije
Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX. i XX. stoljedu.

Katolička Crkva u Bosni i Hercegovini u XIX. i XX. stoljedu.

RASPRODANO

Povijesno - teološki simpozij prigodom stogodišnjice ponovne uspostave redovite hijerarhije u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 1. i 2. srpnja 1982.

More info →