KALEM, Hrvoje
Učitelji mudrosti govore

Učitelji mudrosti govore

25,- KM

U siječnju 2021. u izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba iz tiska je izašla knjiga Mauricea Gilberta pod naslovom „Učitelji mudrosti govore“. Prevoditelji na hrvatski jezik su izv. prof. dr. Dubravko Turalija, profesor na Katedri Svetog Pisma SZ i doc. dr. Hrvoje Kalem, profesor na Katedri fundamentalne teologije. Knjiga je, pored uvoda i zaključka, podijeljena na pet poglavlja koja obrađuju: Knjigu Izreka, Knjigu o Jobu, Knjigu Propovjednikovu (Kohelet), Knjigu Sirahovu i Salomonovu mudrost.

More info →