PERKOVIĆ, Marinko
Karizmatski pokret. Nada ili možda nešto drugo za Katoličku Crkvu

Karizmatski pokret. Nada ili možda nešto drugo za Katoličku Crkvu

25,- KM
Author:
Genre: Radovi

Krajem listopada, u  izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba, iz tiska je izašao knjiga doc. dr. sc. Marinka Perkovića naslovljena „Karizmatski pokret. Nada ili možda nešto drugo za Katoličku Crkvu“.

More info →
Prema moralnoj svetosti
Prema moralnoj zrelosti
Temelji teološke etike