Priručnici
Učitelji mudrosti govore

Učitelji mudrosti govore

25,- KM

U siječnju 2021. u izdanju Katoličkog bogoslovnog fakulteta Univerziteta u Sarajevu te suizdanju Glasa Koncila iz Zagreba iz tiska je izašla knjiga Mauricea Gilberta pod naslovom „Učitelji mudrosti govore“. Prevoditelji na hrvatski jezik su izv. prof. dr. Dubravko Turalija, profesor na Katedri Svetog Pisma SZ i doc. dr. Hrvoje Kalem, profesor na Katedri fundamentalne teologije. Knjiga je, pored uvoda i zaključka, podijeljena na pet poglavlja koja obrađuju: Knjigu Izreka, Knjigu o Jobu, Knjigu Propovjednikovu (Kohelet), Knjigu Sirahovu i Salomonovu mudrost.

More info →
Uvod u društveni nauk Crkve
Posvetiteljska služba Crkve
Vremenita dobra i vremenita dobra u Crkvi
Znanstveni uvod u Bibliju

Znanstveni uvod u Bibliju

25,00 KM

Prijevod pojedinih dijelova knjige "The New Jerome Biblical Commentary"

More info →
Teologija sakramenata “Gorući grm” sakramentalne milosti
Božji narod

Božji narod

30,00 KM
Author:
Genre: Priručnici

II. Knjiga Zakonika kanonskog prava; kanoni 204 - 746 s komentarom

More info →
Kompendij katoličke pneumatologije, mariologije i eshatologije
Osnove novozavjetnoga grčkog jezika
Slaviti crkvenu godinu
Temelji teološke etike
Društvena teološka etika
Eshatologija
Komentar evanđelja i Djela apostolskih