Varia
Od izbora mudrih misli do izvora mudrosti
Odabir građe za digitalizaciju periodike Katoličkog bogoslovnog fakulteta  u Sarajevu
Prijatelju koji ne vjeruje
Metodološke upute za pisane radove na teološkim učilištima

Metodološke upute za pisane radove na teološkim učilištima

10,00 KM
Author:
Genre: Varia

Knjiga je podijeljena u 9 poglavlja: govori se o dijelovima pisanog rada, o kraticama koje se koriste u teologiji, o interpunkciji, korištenju velikih slova, kurziva i navodnika, o citiranju, pisanju bilješki u knjigama i periodici, o bibliografiji, donosi se i usporedba kako pisati podnožne bilješke a kako bibliografiju na kraju knjige, kao i primjeri koji format koristiti u pisanim radovima.

More info →